આવતીકાલે હું રાહુલ ગાંધી વિરુદ્ધ FIR નોંધાવીશ, તેઓ હિન્દુ નથી. તેમણે અમારા દેવી દેવતાઓના અપમાન બદલ માફી માંગવી જોઈએ: ભોપાલના ભાજપના ધારાસભ્ય રામેશ્વર શર્મા
આવતીકાલે હું રાહુલ ગાંધી વિરુદ્ધ FIR નોંધાવીશ, તેઓ હિન્દુ નથી. તેમણે અમારા દેવી દેવતાઓના અપમાન બદલ માફી માંગવી જોઈએ: ભોપાલના ભાજપના ધારાસભ્ય રામેશ્વર શર્મા
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ