ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
આવતીકાલે વર્ષનું અંતિમ ચંદ્રગ્રહણ, બપોરે 1.04થી સાંજે 5.22 કલાક સુધી જોઇ શકાશે ચંદ્રગ્રહણ
આવતીકાલે વર્ષનું અંતિમ ચંદ્રગ્રહણ, બપોરે 1.04થી સાંજે 5.22 કલાક સુધી જોઇ શકાશે ચંદ્રગ્રહણ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ