આવતીકાલે મેટ્રો ફેઝ-2ની કામગીરીનું PM મોદી વીડિયો કોન્ફન્સથી કરશે ખાતમુહૂર્ત, મોટેરા સ્ટેડિયમથી મહાત્મા મંદિર સુધી દોડશે મેટ્રો
આવતીકાલે મેટ્રો ફેઝ-2ની કામગીરીનું PM મોદી વીડિયો કોન્ફન્સથી કરશે ખાતમુહૂર્ત, મોટેરા સ્ટેડિયમથી મહાત્મા મંદિર સુધી દોડશે મેટ્રો
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ