ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
આવતીકાલે અભય ભારદ્રાજના પાર્થિવદેહને રાજકોટ લવાશે. રાજકોટ નિવાસસ્થાને પાર્થિવદેહ અંતિમ દર્શન માટે રાખવામાં આવશે. કોવિડની ગાઇડલાઇન પ્રમાણે અંતિમ યાત્રામાં માત્ર પરિવારજનો જોડાશે.
આવતીકાલે અભય ભારદ્રાજના પાર્થિવદેહને રાજકોટ લવાશે. રાજકોટ નિવાસસ્થાને પાર્થિવદેહ અંતિમ દર્શન માટે રાખવામાં આવશે. કોવિડની ગાઇડલાઇન પ્રમાણે અંતિમ યાત્રામાં માત્ર પરિવારજનો જોડાશે.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ