ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
આવતીકાલથી ચારેય શહેરો(અમદાવાદ, સુરત, વડોદરા, રાજકોટ)માં રાત્રિ કરફ્યુનો અમલ શરૂ થવાનો છેઃ CM રૂપાણી
આવતીકાલથી ચારેય શહેરો(અમદાવાદ, સુરત, વડોદરા, રાજકોટ)માં રાત્રિ કરફ્યુનો અમલ શરૂ થવાનો છેઃ CM રૂપાણી
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ