આજે શપથ સમારોહ યોજાય તે માટે ગુજરાત સરકાર મક્કમ : રાજભવનમાં નવા મંત્રીમંડળના શપથ સમારોહની તૈયારીઓ પૂર્ણ, ગમે તે ઘડીએ શપથ સમારોહનો સમય જાહેર થશે
આજે શપથ સમારોહ યોજાય તે માટે ગુજરાત સરકાર મક્કમ : રાજભવનમાં નવા મંત્રીમંડળના શપથ સમારોહની તૈયારીઓ પૂર્ણ, ગમે તે ઘડીએ શપથ સમારોહનો સમય જાહેર થશે
X

Trending

Afghanistan Crisis
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ