આજે રાજ્યમાં 480 કોરોનાના કેસ સાથે 369 દર્દીઓ સાજા થયાં, 40 દર્દીઓ વેન્ટિલેટર પર. ગુજરાતમાં કોરોનાના હાલ 2749 એક્ટિવ કેસ
આજે રાજ્યમાં 480 કોરોનાના કેસ સાથે 369 દર્દીઓ સાજા થયાં, 40 દર્દીઓ વેન્ટિલેટર પર. ગુજરાતમાં કોરોનાના હાલ 2749 એક્ટિવ કેસ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ