ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
આજે તાલાલા-ગીરમાં છઠ્ઠી વખત ધરા ધ્રુજીઃ તાલાલા અને ગીરમાં ભૂકંપનો આંચકો અનુભવાયો. સાંજે 6 કલાકે 44 મિનિટે 2.0ની તીવ્રતાનો ભૂકંપનો આંચકો અનુભવાયો.
આજે તાલાલા-ગીરમાં છઠ્ઠી વખત ધરા ધ્રુજીઃ તાલાલા અને ગીરમાં ભૂકંપનો આંચકો અનુભવાયો. સાંજે 6 કલાકે 44 મિનિટે 2.0ની તીવ્રતાનો ભૂકંપનો આંચકો અનુભવાયો.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ