આગ્રાના તાજમહેલ બાદ લખનૌના 1090 મુખ્યાલયમાં પણ બોમ્બ હોવાની સૂચના મળી, સુરક્ષા એજન્સીઓ દોડતી થઈ
આગ્રાના તાજમહેલ બાદ લખનૌના 1090 મુખ્યાલયમાં પણ બોમ્બ હોવાની સૂચના મળી, સુરક્ષા એજન્સીઓ દોડતી થઈ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ