આંધ્રપ્રદેશમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં 599 નવા કોરોનાના કેસ નોંધાયા, 6 લોકોના મોત
આંધ્રપ્રદેશમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં 599 નવા કોરોનાના કેસ નોંધાયા, 6 લોકોના મોત
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ