ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
અહેમદ પટેલના નિધન પર રાહુલ ગાંધીનું ટ્વીટ: અહેમદ પટેલ મુશ્કેલીના દિવસોમાં કોંગ્રેસની સાથે ઉભા રહ્યા, કોંગ્રેસના સ્તંભ સમાન હતા, પટેલ કોંગ્રેસની કિંમતી અસ્કયામત હતા, અમને તેમની ખોટ હંમેશા વર્તાશે
અહેમદ પટેલના નિધન પર રાહુલ ગાંધીનું ટ્વીટ: અહેમદ પટેલ મુશ્કેલીના દિવસોમાં કોંગ્રેસની સાથે ઉભા રહ્યા, કોંગ્રેસના સ્તંભ સમાન હતા, પટેલ કોંગ્રેસની કિંમતી અસ્કયામત હતા, અમને તેમની ખોટ હંમેશા વર્તાશે
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ