અર્નબ ગોસ્વામીના કથિત વોટ્સએપ ચેટ વાયરલ મામલે મહારાષ્ટ્રના ગૃહમંત્રી અનિલ દેશમુખે ઉઠાવ્યા ગંભીર સવાલો, કહ્યું- બાલાકોટ જેવી સંવેદનશીલ ઘટનાની અર્નબને અગાઉથી જાણ કેવી રીતે થઈ ?
અર્નબ ગોસ્વામીના કથિત વોટ્સએપ ચેટ વાયરલ મામલે મહારાષ્ટ્રના ગૃહમંત્રી અનિલ દેશમુખે ઉઠાવ્યા ગંભીર સવાલો, કહ્યું- બાલાકોટ જેવી સંવેદનશીલ ઘટનાની અર્નબને અગાઉથી જાણ કેવી રીતે થઈ ?
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ