અરવલ્લી જિલ્લામાં વરસાદને પગલે આજે પ્રાથમિક અને માધ્યમિક શાળાઓ બંધ, ભારે વરસાદની આગાહીના પગલે સ્કૂલમાં રજા જાહેર કરાઈ, જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીએ લીધો નિર્ણય
અરવલ્લી જિલ્લામાં વરસાદને પગલે આજે પ્રાથમિક અને માધ્યમિક શાળાઓ બંધ, ભારે વરસાદની આગાહીના પગલે સ્કૂલમાં રજા જાહેર કરાઈ, જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીએ લીધો નિર્ણય
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ