અરવલ્લીમાં મેઘરજના ભેમાપુર ગામે બે પુત્રોના ઝઘડામાં વચ્ચે પડતા માતાનું મોત, માતાના શરીરે લાકડી ઝીકતા ગંભીર ઇજા થઇ હતી, ઇજાગ્રસ્ત માતાનું સારવાર દરમિયાન થયું મોત
અરવલ્લીમાં મેઘરજના ભેમાપુર ગામે બે પુત્રોના ઝઘડામાં વચ્ચે પડતા માતાનું મોત, માતાના શરીરે લાકડી ઝીકતા ગંભીર ઇજા થઇ હતી, ઇજાગ્રસ્ત માતાનું સારવાર દરમિયાન થયું મોત
X

Trending

Pegasus Snooping
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ