ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
અરવલ્લીમાંથી અંદાજીત 1.25 કરોડની ચાંદી ઝડપાઇ. ગ્રામ્ય પોલીસે રાજેન્દ્રનગર ચોકડી પાસેથી 250 કિલો ચાંદી સાથે 2 શખ્સોની અટકાયત કરી.
અરવલ્લીમાંથી અંદાજીત 1.25 કરોડની ચાંદી ઝડપાઇ. ગ્રામ્ય પોલીસે રાજેન્દ્રનગર ચોકડી પાસેથી 250 કિલો ચાંદી સાથે 2 શખ્સોની અટકાયત કરી.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ