અરવલ્લીના રામગઢી ગામે અનાજ દળવાની ઘંટીના પટ્ટામાં સાડીનો પાલવ ભરાઇ જતાં મહિલાનું ઘટના સ્થળે જ મોત, મેઘરજ પોલીસે હાથ ધરી તપાસ
અરવલ્લીના રામગઢી ગામે અનાજ દળવાની ઘંટીના પટ્ટામાં સાડીનો પાલવ ભરાઇ જતાં મહિલાનું ઘટના સ્થળે જ મોત, મેઘરજ પોલીસે હાથ ધરી તપાસ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ