અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ જો બાયડને ઈઝરાયલને આપી ચેતવણી, કહ્યું- 'પ્લાનિંગ વિના રફાહમાં મિલિટ્રી ઓપરેશન ન કરો'
અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ જો બાયડને ઈઝરાયલને આપી ચેતવણી, કહ્યું- 'પ્લાનિંગ વિના રફાહમાં મિલિટ્રી ઓપરેશન ન કરો'
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ