અમેરિકા : શપથગ્રહણ સમારોહમાં પહોંચ્યા જો બાયડન તથા કમલા હેરિસ
અમેરિકા : શપથગ્રહણ સમારોહમાં પહોંચ્યા જો બાયડન તથા કમલા હેરિસ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ