અમેરિકામાં FBI દ્વારા નવા રાષ્ટ્રપતિ જો-બાયડનની શપથવિધીને હાઇએલર્ટ જાહેર કરાયું. હથિયાર ધારી વિરોધ પ્રદર્શનની આશંકા વ્યક્ત કરાઇ હોવાની સાથે વોશિંગ્ટન ડીસીમાંથી એક વ્યક્તિની હથિયાર સાથે થઈ ધરપકડ.
અમેરિકામાં FBI દ્વારા નવા રાષ્ટ્રપતિ જો-બાયડનની શપથવિધીને હાઇએલર્ટ જાહેર કરાયું. હથિયાર ધારી વિરોધ પ્રદર્શનની આશંકા વ્યક્ત કરાઇ હોવાની સાથે વોશિંગ્ટન ડીસીમાંથી એક વ્યક્તિની હથિયાર સાથે થઈ ધરપકડ.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ