અમેરિકાઃ ટેક્સાસના ચર્ચમાં ગોળીબાર, 5 વર્ષના બાળક સહિત 2 ઘાયલ, મહિલા હુમલાખોરનું મોત
અમેરિકાઃ ટેક્સાસના ચર્ચમાં ગોળીબાર, 5 વર્ષના બાળક સહિત 2 ઘાયલ, મહિલા હુમલાખોરનું મોત
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ