અમિત શાહનું મોટું નિવેદન: કહ્યું- ભારતમાં બનેલી વેક્સિન સંપૂર્ણ સુરક્ષિત, કોંગ્રેસની વાતોમાં ન આવશો
અમિત શાહનું મોટું નિવેદન: કહ્યું- ભારતમાં બનેલી વેક્સિન સંપૂર્ણ સુરક્ષિત, કોંગ્રેસની વાતોમાં ન આવશો
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ