અમદાવાદ: PMOના અધિકારી બનીને રૂઆબ કરનાર મહાઠગ કિરણ પટેલ મામલે જમ્મુ-કાશ્મીર પોલીસ એક્શનમાં: અમદાવાદમાં નાખ્યા ધામા, મણિનગરની પ્રિન્ટિંગ પ્રેસમાં સર્ચ કરી માલિકનું લીધું નિવેદન, આકાંક્ષા ક્રિએશન નામની દુકાનમાં કર્યું સર્ચ, કોમ્પ્યુટર હાર્ડ ડીશ અને ડોક્યુમે
અમદાવાદ: PMOના અધિકારી બનીને રૂઆબ કરનાર મહાઠગ કિરણ પટેલ મામલે જમ્મુ-કાશ્મીર પોલીસ એક્શનમાં: અમદાવાદમાં નાખ્યા ધામા, મણિનગરની પ્રિન્ટિંગ પ્રેસમાં સર્ચ કરી માલિકનું લીધું નિવેદન, આકાંક્ષા ક્રિએશન નામની દુકાનમાં કર્યું સર્ચ, કોમ્પ્યુટર હાર્ડ ડીશ અને ડોક્યુમે
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ