અમદાવાદ 145મી રથયાત્રા: રાજ્ય ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ જગન્નાથ મંદિર અને સરસપુર મંદિરે દર્શન કરી રૂટ સુરક્ષાની કરી સમીક્ષા, સંવેદનશીલ વિસ્તારમાં સંઘવીએ જાત નિરીક્ષણ કરી સુરક્ષા પ્લાન અને જવાબદારીઓની મેળવી માહિતી
અમદાવાદ 145મી રથયાત્રા: રાજ્ય ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ જગન્નાથ મંદિર અને સરસપુર મંદિરે દર્શન કરી રૂટ સુરક્ષાની કરી સમીક્ષા, સંવેદનશીલ વિસ્તારમાં સંઘવીએ જાત નિરીક્ષણ કરી સુરક્ષા પ્લાન અને જવાબદારીઓની મેળવી માહિતી
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ