ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
અમદાવાદ શહેર કોંગ્રેસે અલગ અલગ વોર્ડમાં ખેડૂતોના સમર્થનમાં ઉડાવી પતંગ, પતંગ પર લખ્યું ખેડૂતોનું અપમાન નહિ સહે હિન્દુસ્તાન, ખેડૂત બચાવો દેશ બચાવો
અમદાવાદ શહેર કોંગ્રેસે અલગ અલગ વોર્ડમાં ખેડૂતોના સમર્થનમાં ઉડાવી પતંગ, પતંગ પર લખ્યું ખેડૂતોનું અપમાન નહિ સહે હિન્દુસ્તાન, ખેડૂત બચાવો દેશ બચાવો
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ