ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
અમદાવાદ શહેરમા કોરોનાનો કહેર યથાવત, વધુ 7 વિસ્તારને માઈક્રો કન્ટેઇનમેન્ટ ઝોનમાં મુકાયા, શહેરમા કુલ 299 વિસ્તાર માઈક્રો કન્ટેઇનમેન્ટ ઝોન હેઠળ
અમદાવાદ શહેરમા કોરોનાનો કહેર યથાવત, વધુ 7 વિસ્તારને માઈક્રો કન્ટેઇનમેન્ટ ઝોનમાં મુકાયા, શહેરમા કુલ 299 વિસ્તાર માઈક્રો કન્ટેઇનમેન્ટ ઝોન હેઠળ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ