અમદાવાદ મનપામાં હાર બાદ અમદાવાદ શહેર કોંગ્રેસની મોટી કાર્યવાહી. અમદાવાદ શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ શશિકાંત પટેલે પક્ષ વિરોધી કાર્યવાહી કરવા 20 જેટલા હોદ્દેદારોને કોંગ્રેસે તાત્કાલિક સસ્પેન્ડ કર્યા.
અમદાવાદ મનપામાં હાર બાદ અમદાવાદ શહેર કોંગ્રેસની મોટી કાર્યવાહી. અમદાવાદ શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ શશિકાંત પટેલે પક્ષ વિરોધી કાર્યવાહી કરવા 20 જેટલા હોદ્દેદારોને કોંગ્રેસે તાત્કાલિક સસ્પેન્ડ કર્યા.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ