અમદાવાદ : નિકોલ, નરોડા, ઓઢવ સહિતના વિસ્તારોમાં ભારે પવન સાથે ધોધમાર વરસાદ
અમદાવાદ : નિકોલ, નરોડા, ઓઢવ સહિતના વિસ્તારોમાં ભારે પવન સાથે ધોધમાર વરસાદ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ