અમદાવાદ: નરોડામાં ભાજપની સેન્સ પ્રક્રિયામાં ચાલુ કર્પોરેટર અને બક્ષીપંચના પ્રમુખ પર યુવા મોરચાના શહેર કારોબારી સભ્યએ લાકડીથી કર્યો હુમલો, બંન્નેને નરોડાની પાર્વતી જાદવ હોસ્પિટલમાં સારવાર અર્થે ખસેડાયા
અમદાવાદ: નરોડામાં ભાજપની સેન્સ પ્રક્રિયામાં ચાલુ કર્પોરેટર અને બક્ષીપંચના પ્રમુખ પર યુવા મોરચાના શહેર કારોબારી સભ્યએ લાકડીથી કર્યો હુમલો, બંન્નેને નરોડાની પાર્વતી જાદવ હોસ્પિટલમાં સારવાર અર્થે ખસેડાયા
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ