અમદાવાદ ટેસ્ટ મેચ: પહેલી ઈનિંગમાં 205 રન બનાવાનીને ઇંગ્લેન્ડની ટીમ ઑલઆઉટ
અમદાવાદ ટેસ્ટ મેચ: પહેલી ઈનિંગમાં 205 રન બનાવાનીને ઇંગ્લેન્ડની ટીમ ઑલઆઉટ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ