અમદાવાદ : જાણીતી કપડાની બ્રાન્ડ દીપકલા જંકશનના માલિક સામે ફરિયાદ, માલિક પ્રદિપ શાહ સામે આપઘાત માટે દુષ્પ્રેરણાની ફરિયાદ થઈ છે.
અમદાવાદ : જાણીતી કપડાની બ્રાન્ડ દીપકલા જંકશનના માલિક સામે ફરિયાદ, માલિક પ્રદિપ શાહ સામે આપઘાત માટે દુષ્પ્રેરણાની ફરિયાદ થઈ છે.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ