અમદાવાદ: ઉષાબેન પટેલની પ્રદેશ ઉપપ્રમુખ તરીકે તથા બીનાબેન આચાર્યની પ્રદેશમંત્રી તરીકે ભાજપે કરી વરણી, મહેશ મોદીને પ્રદેશ સહ કન્વીનર આઇ.ટી. સેલની જવાબદારી સોંપાઇ
અમદાવાદ: ઉષાબેન પટેલની પ્રદેશ ઉપપ્રમુખ તરીકે તથા બીનાબેન આચાર્યની પ્રદેશમંત્રી તરીકે ભાજપે કરી વરણી, મહેશ મોદીને પ્રદેશ સહ કન્વીનર આઇ.ટી. સેલની જવાબદારી સોંપાઇ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ