અમદાવાદ અંતિમ ટેસ્ટ : ઈંગ્લેન્ડની અડધી ટીમ પેવેલિયન પહોંચી સ્કોર પહોંચ્યો 5 વિકેટે 135 રન
અમદાવાદ અંતિમ ટેસ્ટ : ઈંગ્લેન્ડની અડધી ટીમ પેવેલિયન પહોંચી સ્કોર પહોંચ્યો 5 વિકેટે 135 રન
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ