અમદાવાદમાં સોલાના વૃદ્ધ દપંતી લૂંટ વિથ મર્ડરનો મામલે ક્રાઇમ બ્રાન્ચે રાહુલ, બ્રિજેશ, આશિષ, નીતિન નામના આરોપીઓની ધરપકડ કરી
અમદાવાદમાં સોલાના વૃદ્ધ દપંતી લૂંટ વિથ મર્ડરનો મામલે ક્રાઇમ બ્રાન્ચે રાહુલ, બ્રિજેશ, આશિષ, નીતિન નામના આરોપીઓની ધરપકડ કરી
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ