ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
અમદાવાદમાં લેન્ડ ગ્રેબિંગ એક્ટ હેઠળ પ્રથમ ફરિયાદ,એક દિવસમાં નોંધાઈ 3 ફરિયાદ, સરખેજ,એલિસબ્રિજ અને સોલા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાઈ
અમદાવાદમાં લેન્ડ ગ્રેબિંગ એક્ટ હેઠળ પ્રથમ ફરિયાદ,એક દિવસમાં નોંધાઈ 3 ફરિયાદ, સરખેજ,એલિસબ્રિજ અને સોલા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાઈ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ