અમદાવાદમાં ફરી એક વાર દારૂબંધીના ઉડ્યા ધજાગરા, મેઘાણીનગરમાં કૈલાશ સ્કૂલની સામે ખુલ્લેઆમ દેશી દારૂની મહેફિલ, હસમુખ લાલની ચાલીમાં વેપલો, મંદિર પાસે દારૂ વેચાતો હોવાનો વીડિયો વાયરલ
અમદાવાદમાં ફરી એક વાર દારૂબંધીના ઉડ્યા ધજાગરા, મેઘાણીનગરમાં કૈલાશ સ્કૂલની સામે ખુલ્લેઆમ દેશી દારૂની મહેફિલ, હસમુખ લાલની ચાલીમાં વેપલો, મંદિર પાસે દારૂ વેચાતો હોવાનો વીડિયો વાયરલ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ