ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
અમદાવાદમાં ટ્રૂ વેલ્યુ ગ્રૂપ પરના દરોડામાં 6 કરોડની રોકડ જપ્ત કરાઈ, ભારતીય ઉપરાંત વિદેશી ચલણ પણ કબજે લેવાયું
અમદાવાદમાં ટ્રૂ વેલ્યુ ગ્રૂપ પરના દરોડામાં 6 કરોડની રોકડ જપ્ત કરાઈ, ભારતીય ઉપરાંત વિદેશી ચલણ પણ કબજે લેવાયું
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ