અમદાવાદમાં ચોથી અને અંતિમ ટેસ્ટમાં ભારતની જીત સાથે 3-1થી સીરિઝ પર કબજો, છેલ્લી ટેસ્ટમાં ભારતે ઈંગ્લેન્ડને એક ઈનિંગ અને 25 રનથી હરાવ્યું. અશ્વિન-અક્ષરે 5-5 વિકેટો ખેરવી.
અમદાવાદમાં ચોથી અને અંતિમ ટેસ્ટમાં ભારતની જીત સાથે 3-1થી સીરિઝ પર કબજો, છેલ્લી ટેસ્ટમાં ભારતે ઈંગ્લેન્ડને એક ઈનિંગ અને 25 રનથી હરાવ્યું. અશ્વિન-અક્ષરે 5-5 વિકેટો ખેરવી.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ