ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
અમદાવાદમાં કોલ સેન્ટર કિંગ નીરવ રાયચુરાને પાસા. જુગાર ધારા હેઠળ પાસાની સજા કરવામાં આવી. દારૂની મહેફિલ કરતા રાયચુરાને આનંદનગર પોલીસે ઝડપ્યો હતો.
અમદાવાદમાં કોલ સેન્ટર કિંગ નીરવ રાયચુરાને પાસા. જુગાર ધારા હેઠળ પાસાની સજા કરવામાં આવી. દારૂની મહેફિલ કરતા રાયચુરાને આનંદનગર પોલીસે ઝડપ્યો હતો.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ