ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
અમદાવાદમાં કોરોના સંક્રમણ વધતા માઈક્રો કન્ટેઇનમેન્ટ ઝોનમાં વધારો, આજે વધુ 45 વિસ્તારને માઈક્રો કન્ટેઇનમેન્ટ ઝોનમાં મુકાયા, હાલ શહેરમાં કુલ 203 વિસ્તાર માઈક્રો કન્ટેઇનમેન્ટ ઝોન હેઠળ.
અમદાવાદમાં કોરોના સંક્રમણ વધતા માઈક્રો કન્ટેઇનમેન્ટ ઝોનમાં વધારો, આજે વધુ 45 વિસ્તારને માઈક્રો કન્ટેઇનમેન્ટ ઝોનમાં મુકાયા, હાલ શહેરમાં કુલ 203 વિસ્તાર માઈક્રો કન્ટેઇનમેન્ટ ઝોન હેઠળ.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ