અમદાવાદમાં કોરોના પોઝિટિવ કેસમાં ઘટાડો: ગઇકાલે શહેરમાં 104 પોઝિટિવ કેસ, કુલ કોરોનાના 2552 એક્ટિવ કેસ, ગ્રામ્યમાં માત્ર 5 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયાં
અમદાવાદમાં કોરોના પોઝિટિવ કેસમાં ઘટાડો: ગઇકાલે શહેરમાં 104 પોઝિટિવ કેસ, કુલ કોરોનાના 2552 એક્ટિવ કેસ, ગ્રામ્યમાં માત્ર 5 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયાં
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ