ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
અમદાવાદમાં કોરોનાના વધતા કેસો સામે પોલીસ એક્શનમાં, શહેરમાં અનેક જગ્યાઓ પર પોલીસ દ્વારા ચેકિંગ, સાબરમતી નદીના તમામ બ્રિજ પર સઘન ચેકિંગ
અમદાવાદમાં કોરોનાના વધતા કેસો સામે પોલીસ એક્શનમાં, શહેરમાં અનેક જગ્યાઓ પર પોલીસ દ્વારા ચેકિંગ, સાબરમતી નદીના તમામ બ્રિજ પર સઘન ચેકિંગ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ