ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
અમદાવાદમાં કોરોનાના નિયમો સાથે ઉત્તરાયણની શરૂઆત: દર વર્ષ કરતા સ્વરૂપ બદલાયું, ડી.જે.ના તાલ અને મિત્રો વિના ઉજવણી
અમદાવાદમાં કોરોનાના નિયમો સાથે ઉત્તરાયણની શરૂઆત: દર વર્ષ કરતા સ્વરૂપ બદલાયું, ડી.જે.ના તાલ અને મિત્રો વિના ઉજવણી
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ