ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
અમદાવાદમાં કર્ફ્યું વચ્ચે એરપોર્ટ પર મુસાફરો બીજા દિવસે પણ અટવાયા, એરપોર્ટ પર બસ વ્યવસ્થાના નામે મીંડુ. બસના યોગ્ય રૂટ ન ફાળવાતા હાલાકી પડતી હોવાનો આક્ષેપ, ફાયદો ઉઠાવીને ટેક્સી ડ્રાઇવરોએ શરુ કરી ઉઘાડી લૂંટ
અમદાવાદમાં કર્ફ્યું વચ્ચે એરપોર્ટ પર મુસાફરો બીજા દિવસે પણ અટવાયા, એરપોર્ટ પર બસ વ્યવસ્થાના નામે મીંડુ. બસના યોગ્ય રૂટ ન ફાળવાતા હાલાકી પડતી હોવાનો આક્ષેપ, ફાયદો ઉઠાવીને ટેક્સી ડ્રાઇવરોએ શરુ કરી ઉઘાડી લૂંટ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ