ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
અમદાવાદમાં ઉમંગના પર્વ ઉત્તરાયણની ઉજવણી, સિને કલાકારો ભૂમિ પંચાલ, દેવ પગલી, જય પરીખે ગિટારના તાલે ઝૂમી કરી ઉજવણી
અમદાવાદમાં ઉમંગના પર્વ ઉત્તરાયણની ઉજવણી, સિને કલાકારો ભૂમિ પંચાલ, દેવ પગલી, જય પરીખે ગિટારના તાલે ઝૂમી કરી ઉજવણી
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ