ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
અમદાવાદમાં ઉતરાયણના પર્વને લઈને પોલીસ સતર્ક: ધાબા પોઈન્ટમાં દુરબીન અને વોકીટોકી સાથે સતત વોચ રાખવામાં આવશે, ધાબા પર ટોળુ એકત્રિત થયું હશે તો કાર્યવાહી થશે, માસ્ક વગર લોકો દેખાશે તો ધાબા પર તુરત જ પોલીસ આવશે
અમદાવાદમાં ઉતરાયણના પર્વને લઈને પોલીસ સતર્ક: ધાબા પોઈન્ટમાં દુરબીન અને વોકીટોકી સાથે સતત વોચ રાખવામાં આવશે, ધાબા પર ટોળુ એકત્રિત થયું હશે તો કાર્યવાહી થશે, માસ્ક વગર લોકો દેખાશે તો ધાબા પર તુરત જ પોલીસ આવશે
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ