ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
અમદાવાદમાં અત્યાર સુધી સૌથી મોંઘા ભાવે જમીન વેચાઈ હોવાની ચર્ચા. એસ.જી. હાઇવે પર ગોયલ ગ્રૂપ અને HN સફલ ગ્રૂપે 3 લાખ રૂપિયા પ્રતિ વારના ભાવે કૃષ્ણા ફાર્મ ખરીદ્યું.
અમદાવાદમાં અત્યાર સુધી સૌથી મોંઘા ભાવે જમીન વેચાઈ હોવાની ચર્ચા. એસ.જી. હાઇવે પર ગોયલ ગ્રૂપ અને HN સફલ ગ્રૂપે 3 લાખ રૂપિયા પ્રતિ વારના ભાવે કૃષ્ણા ફાર્મ ખરીદ્યું.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ