અમદાવાદની VS હોસ્પિટલને 100 કરોડના ખર્ચે નવી બનાવવામાં આવશે, AMCની સ્ટેન્ડિંગ કમિટીની બેઠકમાં લેવાયો નિર્ણય
અમદાવાદની VS હોસ્પિટલને 100 કરોડના ખર્ચે નવી બનાવવામાં આવશે, AMCની સ્ટેન્ડિંગ કમિટીની બેઠકમાં લેવાયો નિર્ણય
X

Trending

Pegasus Snooping
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ