અમદાવાદના શાહપુરમાં આવેલ ભવાનપુરાની પોળમાં દોરા બનાવતા ગોડાઉનમાં લાગી આગ, ફાયર બ્રિગેડની 4 ગાડીઓ ઘટનાસ્થળ પર
અમદાવાદના શાહપુરમાં આવેલ ભવાનપુરાની પોળમાં દોરા બનાવતા ગોડાઉનમાં લાગી આગ, ફાયર બ્રિગેડની 4 ગાડીઓ ઘટનાસ્થળ પર
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ