અમદાવાદના રિંગ રોડ પર પોલીસકર્મીએ દિલ્હીથી ફાઈનલ જોવા આવેલા યુવાન પાસેથી પડાવ્યાં 20 હજાર રુપિયા, યુવાન દારુ સાથે પકડાયો હતો
અમદાવાદના રિંગ રોડ પર પોલીસકર્મીએ દિલ્હીથી ફાઈનલ જોવા આવેલા યુવાન પાસેથી પડાવ્યાં 20 હજાર રુપિયા, યુવાન દારુ સાથે પકડાયો હતો
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ