ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
અમદાવાદના પોળ વિસ્તારમાં કોરોના મહામારીની વચ્ચે બહારના મહેમાનો વગર ઉતરાયણની ઉજવણી, શહેરની પોળમાં ઉતરાયણ મનાવવા દૂર-દૂરથી આવે છે લોકો
અમદાવાદના પોળ વિસ્તારમાં કોરોના મહામારીની વચ્ચે બહારના મહેમાનો વગર ઉતરાયણની ઉજવણી, શહેરની પોળમાં ઉતરાયણ મનાવવા દૂર-દૂરથી આવે છે લોકો
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ